مانور پدافند غیرعامل ویژه پسران دبیرستانی در مهریز برگزار شد