معاون استاندار خوزستان: عملیات اجرایی ساخت فرودگاه جدید اهواز تا پایان بهار آغاز می شود