اختصاص 5 میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های آب و خاک در جنوب استان اردبیل