شرکت استیل‌آذین ایرانیان در خصوص مزایده پرسپولیس بیانیه‌ای صادر کرد