بعیدی‌نژاد: قدرت مانور طرفین مذاکره در مواقعی در حد صفر است