امضا قرارداد تسیلحاتی 7 میلیارد دلاری میان پاریس و دوحه