حضور مرکل در مراسم سالگرد آزادسازی اردوگاه کار اجباری نازی‌ها