بدرقه مردان والیبال ایران در مراسم رونمایی از تندیس آب