معامله بیش از 10 هزار مگاوات‌ساعت برق در بورس انرژی