بنگر: هنوز نتوانستم به برانکو کمک کنم/ در پرسپولیس کسی روحیه بازی کردن ندارد