کوریردلواسپرت: رونالدو با هت‌تریک رئال را نجات داد / 7 روزنامه