مقابل پمینا با ۶ بازیکن به میدان رفتیم/ تجلیل از غیرت بازیکنان