مهرام برنده دیدار بزرگ/ تغییر فینالیست‌ها پس از چهار سال