با حضور وزرای دفاع از ابتدای انقلاب تاکنون،تقاطع شهید نامجوی افتتاح می‌شود