دیدار پروفسور سمیعی با وزیر ورزش در سئول/ افتخار به ایران بودن و تاکید بر دوری از سیاست