بن رایگان فقط به ۳ گروه تعلق می‌گیرد؛ وزیر و وکیل هم نداریم