دعوت دختران و پسران اسکیت سوار هرمزگانی به اردوی تیم ملی