مازیار ناظمی: وزارتخانه برای مرحله سوم واگذاری استقلال و پرسپولیس وارد نشد