بازیکنان سرباز فولاد را نمی خواهم/ از من در مورد قاضی سئوال نکنید