مسئول عمران و نظارت شهرداری دولت آباد از تکمیل پروژه زمین چمن خبر داد +عکس