گزارش تمرین پرسپولیس/ حضور دو بازیگر سینما در درفشی‌فر/ مکانی مصدوم شد