سونی و آسان سازی نصب رام های غیر رسمی بر روی برخی مدل های اکسپریا