هر کس با بازار اقتصاد آشنا باشد، برای خرید استقلال و پرسپولیس جلو نمی‌آید