اتحادیه تهران نماینده صنف نشر کشور نیست/ ارشاد فقط شعار تعادل می‌دهد/ منطق فعلی نمایشگاه کتاب در حال