لنوو اولترابوک‌های LaVie Z و LaVie Z 360 را با وزن کمتر از یک کیلو عرضه کرد