برانکو معتقد است در پرسپولیس کار تاکتیکی انجام نشده/ نمی‌خواهند پرسپولیس را واگذار کنند/ مردم را روی