پنج سمپوزیوم همزمان با جشنواره فیلم شهر برگزار می‌شود