بیانیه استیل‌آذین ایرانیان: به هیچ عنوان بدهی بانکی نداریم/ آماده پذیرش حسابرسان دولتی هستیم/ مشکلا