هفت نکته درباره یک سریال پر مخاطب/ «بازی تاج و تخت» از کجا آمد و چگونه فراگیر شد؟