وقتی سینما تحت تاثیر مسابقه بوکس قرار می‌گیرد / «انتقام جویان» در یک قدمی رکوردزنی متوقف شد