امروز ۱۰ هزار مگاوات ساعت برق در بورس انرژی معامله شد