سومین نشست سه جانبه وحدت اصولگرایی برگزار شد/ تاکید برنقش جامعتین