لزوم مشارکت همه دستگاه‌ها در اعزام کاروان‌های مراسم ارتحال امام