وزارت ورزش دخالتی در واگذاری استقلال و پرسپولیس ندارد