دیدار معاون وزیر امور خارجه لهستان با قائم مقام وزیر خارجه کشورمان