مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دانشگاه آزاد کشور آغاز شد