تذکر به باقری و محرومیت مربی سپاهان و تراکتورسازی/ پدیده جریمه شد