استعفای جلالی بدست من نرسیده است/ تاکنون با دایی حتی تلفنی هم صحبت نكرده‌ام