جواز کسب آرایشگران متخلف باطل می شود/ سولاریوم، برداشتن زیرابرو و مدل موی شیطان پرستی ممنوع