المنار: 41 کشته و زخمی در نتیجه حمله تروریست ها به ...