فرماندار سقز خواستار حفظ و نگهداری آثار تاریخی و باستانی شهرستان شد