فکر می کردیم برنده مزایده خرید پرسپولیس می‌شویم/ مثل برخی خریداران پیش‌داوری نمی‌کنیم