انفجار انتحاری در کابل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت