نخستین کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری برگزار شد