سیم‌کارت‌های کودک از سوی دو اپراتور تلفن همراه ارائه شد