وزیر خارجه عربستان از بررسی توقف موقت حمله به یمن خبر داد