برگزیدگان نخستین «جایزه جهانی عکس اربعین» معرفی شدند