پشت پرده عجیب ترین استعفای لیگ؛ جلالی صدای پای دایی را شنید!