توجه به منافع ملی لازمه توافق‌نامه خوب است/ مجلس باید در جریان جزئیات مذاکرات قرار گیرد