ادغام اورژانس و هلال احمر مسئولیت وزارت بهداشت را سبک تر می کند